Saturday, February 5, 2011

Quark Nova and Quark Stars

http://en.wikipedia.org/wiki/Quark-nova

No comments: